Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και είναι από τις πρώτες που ασχολήθηκε με την Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την απελευθέρωση της αγοράς.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

  • η σύναψη συμφωνιών για την αγορά-προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες της Ευρώπης και την Τουρκία.
  • η επίτευξη της διάθεσης από την Ελλάδα ισχύος διασύνδεσης ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή της ενέργειας στην Ελλάδα
  • η πώληση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα μέσω των εκάστοτε δυνατοτήτων ισχύος διασύνδεσης και η πώληση και διανομή στην Ελλάδα.
  • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση αυτής, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται γενικά με την παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέτει γραφεία στην Aθήνα και στη Σόφια

Οικονομικά Στοιχεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013