Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και είναι από τις πρώτες που ασχολήθηκε με την Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την απελευθέρωση της αγοράς.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

  • η σύναψη συμφωνιών για την αγορά-προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες της Ευρώπης και την Τουρκία.
  • η επίτευξη της διάθεσης από την Ελλάδα ισχύος διασύνδεσης ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή της ενέργειας στην Ελλάδα
  • η πώληση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα μέσω των εκάστοτε δυνατοτήτων ισχύος διασύνδεσης και η πώληση και διανομή στην Ελλάδα.
  • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση αυτής, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται γενικά με την παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέτει γραφεία στην Aθήνα και στη Σόφια

Οικονομικά Στοιχεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013