Ενέργεια και ναυτιλία

Τις τάσεις που επικρατούν στη διεθνή αγορά τάνκερ, ανέλυσε ο κ. Αλέξανδρος Σπονδυλίδης, Tanker Chartering Executive της Eastern Me...