Η εταιρεία είναι κάτοχος Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MW (ΑΔ 0969)(EIC 29XEUTRADENERGYW)

Κύριος τομέας δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία δραστηριοποιείται στις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας   μεταξύ της Ελλάδας  και των γειτονικών χωρών, και συγκεκριμένα με τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ, την Τουρκία και την Ιταλία

Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Βουλγαρία προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στο χώρο της ενέργειας και κατέχει αντίστοιχη άδεια εμπορίας από την αρμόδια Ρυθμιστική Ενέργεια.

Στόχος της εταιρείας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της μέσα από την ίδρυση νέων εταιρειών στην Ιταλία, την Αλβανία την Π.Γ.Δ.Μ και την Τουρκία.