• Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (www.rae.gr)
  • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. (www.admie.gr)
  • Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) (www.lagie.gr)
  • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εμπόρων Ενέργειας (www.efet.org)
  • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (www.dei.gr)
  • Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων & Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ) (www.esepie.gr)